Były pracownik tymczasowy – czy może „przejść” z agencji z urlopem

Pytanie: Od jakiegoś czasu zatrudniamy w naszej firmie pracowników tymczasowych. W ramach porozumienia z agencją pracy chcemy zatrudnić tych pracowników bezpośrednio w naszej firmie na podstawie umów o pracę. Agencja wyraziła zgodę na „oddanie” nam tych pracowników. Czy w takiej sytuacji możemy „przejąć” pracowników z urlopem wypoczynkowym z agencji? Jeśli tak, to w jaki sposób załatwić to formalnie? Czy jednak ich dotychczasowy pracodawca, czyli agencja pracy, musi bezwzględnie wypłacić im ekwiwalenty za urlop?

Odpowiedź: Pracownik tymczasowy nie może „przejść” z agencji do pracodawcy użytkownika z urlopem wypoczynkowym nabytym i niewykorzystanym z tytułu pracy tymczasowej. Agencja powinna wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop.

Stosunek pracy pracownika tymczasowego nie jest zwyczajnym, powszechnym zatrudnieniem. W typowym stosunku pracy występują bowiem dwa podmioty – pracownik i pracodawca. Natomiast w zatrudnieniu tymczasowym obok pracownika i zatrudniającego go pracodawcy występuje dodatkowo jeszcze jeden podmiot – drugi pracodawca korzystający z pracy pracownika (czyli pracodawca użytkownik). Mimo że pracownik tymczasowy w zasadzie świadczy pracę na rzecz pracodawcy użytkownika, to jednak jego „podstawowym” pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej (art. 7 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

Agencja musi rozliczyć urlop

Z pytania wynika, że dotychczasowy pracodawca użytkownik zamierza zatrudnić pracownika tymczasowego bezpośrednio w swojej firmie. Stanie się wówczas dla niego „podstawowym” i jedynym pracodawcą, a dotychczasowy stosunek pracy pracownika tymczasowego z agencją pracy tymczasowej ulegnie rozwiązaniu. W takim przypadku agencja pracy tymczasowej powinna wydać pracownikowi świadectwo pracy oraz rozliczyć się z urlopu wypoczynkowego.

W sytuacji gdy do momentu ustania stosunku pracy pracownik tymczasowy nie zdąży wykorzystać przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, agencja pracy tymczasowej powinna wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Przepisy prawa pracy nie przewidują bowiem możliwości „przenoszenia” urlopu wypoczynkowego z jednego stosunku pracy na drugi, nawiązany z innym pracodawcą. Wyjątkowo dopuszczalne jest takie przeniesienie urlopu nabytego w ramach jednej umowy o pracę na drugą, jednak pod warunkiem że:

  • pracodawca jest ten sam,
  • strony zawarły porozumienie o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę,
  • umowy następują bezpośrednio „jedna po drugiej” (art. 171 § 3 kp).

Zasadą jest zatem wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. I zasada ta dotyczy również pracowników tymczasowych. Jedyną sytuacją, w której zatrudniająca pracownika agencja pracy tymczasowej może nie wypłacać ekwiwalentu pieniężnego za urlop, jest przypadek (wzorem kodeksowego art. 171 § 3), gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie pozostawania pracownika tymczasowego w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tą samą agencją pracy tymczasowej – w celu powierzenia wykonywania pracy tymczasowej u tego samego pracodawcy użytkownika, u którego była wykonywana taka praca, bezpośrednio przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy o pracę z tą agencją. Nie dotyczy to jednak sytuacji „przejścia z agencji do pracodawcy użytkownika”.

Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

Zasady nabywania urlopu wypoczynkowego przez pracowników tymczasowych reguluje ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zasady te są odmienne od kodeksowych i przyznają pracownikowi urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Jednocześnie urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna:

  • art. 7, art. 17 ust. 1–3a ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 594 ze zm.).

Katarzyna Wrońska-Zblewska
prawnik, specjalista prawa pracy
ekspert portaluPortalKadrowy.pl

Poprzedni artykułSprawdź na przykładach, jak ustalić podstawę wymiaru składek za oddelegowanych pracowników
Następny artykułWysyłanie faktur e-mailem? Sprawdź proste rozwiązania!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj