Komu należy się odszkodowanie za ujawnienie danych osobowych?

Kwestia danych osobowych, przekazywania ich osobom trzecim oraz ich ewentualnej kradzieży lub wycieku budzą duże wątpliwości i wiele kontrowersji. Co warto wiedzieć o przepisach o ochronie danych osobowych?

Dane osobowe – czym są?

Definicję danych osobowych można znaleźć w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 26.04.2016 r. Zgodnie z tym dokumentem, mianem danych osobowych określa się te informacje, które pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Wśród nich można wskazać m.in.: imię oraz nazwisko, PESEL, adres zamieszkania bądź zameldowania, numer dowodu osobistego, wizerunek (np. na zdjęciu, filmie itp.) czy numer paszportu.

Wiele z wyżej wskazanych danych osobowych jest przekazywanych innym podmiotom (dalej: administratorom danych osobowych) w ramach umów o świadczenie różnego rodzaju usług. W gestii wspomnianych administratorów leży zapewnienie danym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy niektóre istotne dane osobowe zostają przypadkowo ujawnione.

Przypadkowe ujawnienie danych osobowych – odpowiedzialność

Przepisy o ochronie danych osobowych (potocznie zwane RODO) nakładają na administratora danych osobowych obowiązek ich przetwarzania zgodnie z określonymi normami. To właśnie na tym podmiocie spoczywa odpowiedzialność związana z takim wdrożeniem procedur przechowywania danych, by były one bezpieczne. Wśród działań, jakie może podjąć administrator, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, można wskazać chociażby montaż monitoringu, przechowywanie dokumentów w zamykanych szafkach, skorzystanie z usług firmy ochroniarskiej i wiele innych działań.

Nie ma znaczenia, jakie środki prewencyjne zostały wdrożone przez administratora, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi lub kradzieży danych. Tak długo, jak informacje o osobach fizycznych są bezpieczne – przyjmuje się, że środki te są wystarczające. Jeżeli jednak okaże się, że dane osobowe zostaną wykradzione, odpowiedzialny jest właśnie administrator.

Kradzież lub wyciek danych osobowych – jakie może nieść za sobą konsekwencje?

Wyciek danych osobowych lub ich kradzież może nieść za sobą szereg mniej lub bardziej dolegliwych konsekwencji. Podczas gdy przejęcie niektórych danych nie wiąże się z wieloma przykrymi dla osoby fizycznej skutkami, zdobycie innych danych – może prowadzić do powstania dużych szkód.

Wśród tych pierwszych danych osobowych, których kradzież nie niesie ze sobą mierzalnych finansowo konsekwencji – znajduje się np. numer telefonu czy adres e-mail. W takim przypadku osoba fizyczna może liczyć się np. z większą ilością telefonów od telemarketerów, jednak trudno tu mówić o stratach finansowych. Może się także zdarzyć, że na pozyskany nielegalnie adres e-mail zaczną przychodzić wiadomości z potencjalnie niebezpiecznymi odnośnikami – w takiej sytuacji istnieje ryzyko poniesienia straty.

Nie możne także zapominać o drugim rodzaju danych osobowych, których wykradzenie wiąże się z bezpośrednim ryzykiem dla osoby fizycznej. Wśród nich można wskazać chociażby PESEL czy numer dowodu osobistego. Tego typu informacje mogą prowadzić choćby do wyłudzenia kredytu na skradzione dane osobowe, a to wiąże się ze stratą finansową.

Odszkodowanie za wyciek bądź kradzież danych osobowych – kiedy można je uzyskać?

Odszkodowanie za ujawnienie danych osobowych należne jest osobie, której dane zostały wykradzione bądź wyciekły. Co ważne, odszkodowania można domagać się tylko w sytuacji, gdy wyciek danych był zawiniony (przy czym winą może być nie tylko celowe działanie, ale również niedopatrzenie czy przeoczenie pracownika – np. przypadkowe niezamknięcie szafki) i wiązał się ze szkodą finansową po stronie danej osoby fizycznej. Warto pamiętać, że oprócz odszkodowania można uzyskać również zadośćuczynienie w sytuacji, gdy kradzież danych osobowych co prawda nie doprowadziła do powstania straty finansowej, jednak sprawiła, że osoba fizyczna musi borykać się z różnego rodzaju niedogodnościami. Wśród nich można wskazać m.in. otrzymywanie uciążliwych połączeń telefonicznych czy wiadomości e-mail, których odczytanie mogło doprowadzić do straty finansowej.

Wysokość odszkodowania

Kwota, jaką można uzyskać w ramach odszkodowania za ujawnienie danych osobowych jest inna w przypadku każdej sprawy i wiąże się bezpośrednio z poniesioną stratą. Przykładowo, jeśli po kradzieży danych osobowych złodziej wziął pożyczkę na kwotę 20 tysięcy złotych – tyle właśnie powinno wynieść odszkodowanie.

Nieco inaczej wygląda kwestia zadośćuczynienia: tutaj wiele leży w gestii sądu. To właśnie sędzia musi ocenić, na ile dolegliwe były np. telefony od telemarketerów i na tej podstawie określa wysokość zadośćuczynienia.

Poprzedni artykułJak wybrać kredyt hipoteczny?
Następny artykułJak uzyskać najlepszą obsługę wózków widłowych dla Twojej firmy?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj