Transport odpadów niebezpiecznych i obowiązki przedsiębiorcy

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy wszystkie te, które w realny bądź potencjalny sposób są groźne dla środowiska. Mogę to być zatem zużyte sprzęty elektroniczne, baterie i akumulatory, farby i lakiery, ale także przepracowany olej i wiele innych. Jako niebezpieczne klasyfikuje się również odpady medyczne, łatwopalne itd. Sposoby postępowania z takimi odpadami są określone przepisami prawa. Wytwórcy niebezpiecznych odpadów są odpowiedzialni za ich właściwe pozbycie się, a postępowanie niezgodne z przepisami jest obarczone finansową karą. Co zrobić, gdy twoja forma generuje duże ilości odpadów niebezpiecznych? Jak ograniczyć koszt związanych z ich transportowaniem?

Za prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi odpowiada ich właściciel. Jest nim wytwórca, czyli w przypadku przedsiębiorstw – właściciel firmy, która odpad wygenerowała. Do powstawania odpadów niebezpiecznych dochodzi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, warsztatach samochodowych, firmach budowlanych, magazynach i w wielu innych miejscach. Właściciele takich firm są zobowiązani do przekazywania odpadów do utylizacji. Sposób ich składowania oraz transportowania, a także możliwe sposoby przetwarzania poszczególnych frakcji odpadów są określone w ustawie odpadach.

Odpady niebezpieczne i obowiązki przedsiębiorcy

Najłatwiejszym, najbezpieczniejszym, ale także często najbardziej opłacalnym sposobem na pozbycie się odpadów jest przekazanie ich wyspecjalizowanej firmie oferującej kompleksową usługę związaną z gospodarowaniem odpadami. Firmy funkcjonujące na rynku oferują dostarczenie zbiorników i pojemników na odpady, a także odpowiadają za ich przewożenie w przepisowych warunkach i przekazanie do utylizacji bądź unieszkodliwienia. Przedsiębiorca oddający odpad takiej firmie pozbywa się w dużej mierze odpowiedzialności za niego. Do głównych obowiązków wytwórcy należy w tym wypadku zweryfikowanie odbiorcy. Należy sprawdzić dokumenty potwierdzające posiadanie przez firmą odbierającą niezbędnych zezwoleń na wykonywane usługi.

Kto ponosi koszt?

Koszt transportu odpadów niebezpiecznych może być różny w zależności od wybranej firmy i rodzaju podpisanej umowy. W przypadku regularnego oddawania odpadów w ramach umowy długoterminowej wytwórca ma często możliwość negocjowania ceny. Opłaca się zatem korzystać z usług jednego sprawdzonego odbiorcy. Ponadto koszt będzie zwykle rożny w zależności od rodzaju odpadu. W przypadku odpadów poprodukcyjnych, ropopochodnych, łatwopalnych, tworzyw sztucznych i innych, koszt ponosi przedsiębiorca. Jeśli chodzi o transport oleju przepracowanego i akumulatorów, bardzo często jest on bezpłatny i odbywa się na koszt firmy oferującej odbiór – ze względu na wartość rynkową odpadu, który jest surowcem do dalszego wykorzystania po regeneracji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here