Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Coraz więcej inwestorów indywidualnych szuka coraz to nowych produktów inwestycyjnych, które w jeszcze większym stopniu będą dopasowane do ich preferencji, apetytu na ryzyko oraz potencjalnych celów inwestycyjnych. Depozytowe produkty bankowe często nie spełniają wymogu odpowiedniej stopy zwrotu, otwarte fundusze inwestycyjne z kolei są produktem już dobrze znanym inwestorom. Dlatego właśnie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych coraz częściej proponują lokowanie swoich nadwyżek depozytowych w Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych.

Czym są Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte są doskonałą propozycją dla inwestorów posiadających nadwyżki finansowe w kwocie co najmniej 40 tysięcy euro. Są to produkty, w których podobnie jak w Funduszach Otwartych, wielu prywatnych inwestorów dokonując wpłaty, może liczyć na odpowiednie stopy zwrotu ściśle uzależnione od swoich preferencji inwestycyjnych. Fundusze Zamknięte (w skrócie FIZ), dają jednak dostęp do większej liczby produktów finansowych, w których zwykle towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie alokują środków w przypadku otwartego funduszu. Daje to więc o wiele większą elastyczność w kształtowaniu strategii inwestycyjnej danego funduszu. Uczestnik Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach wpłaconej kwoty, otrzymuje certyfikat inwestycyjny. Ilość wyemitowanych certyfikatów jest ściśle ograniczona, co sprawia. że cały kapitał zgromadzony jest stały przez okres inwestycji. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na początku w statucie określa plan inwestycyjny poszczególnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, co daje inwestorowi jasną informację, jaka jest docelowa stopa zwrotu z tej konkretnej inwestycji.

Jakie są różnice pomiędzy Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym a Otwartym

Istnieje wiele różnic pomiędzy inwestowaniem w otwarty i zamknięty fundusz inwestycyjny. Pierwszą istotną różnicą jest forma potwierdzenia uczestnictwa w konkretnym funduszu inwestycyjnym. W przypadku FIO, w ramach wpłaty, inwestorzy otrzymują tak zwane jednostki uczestnictwa. Każda jednostka uczestnictwa jest wyceniania najczęściej raz dziennie, dzięki czemu inwestor jest regularnie informowany o tym, czy jego fundusz generuje zyski. W przypadku zamkniętych funduszy inwestycyjnych inwestor deponując nadwyżkę finansową, otrzymuje tak zwany certyfikat inwestycyjny, który jest jednocześnie papierem wartościowym. Owe certyfikaty są wyceniane rzadziej niż w przypadku FIO, to znaczy raz na miesiąc lub raz na tydzień. Emisja certyfikatów inwestycyjnych jest kierowana do inwestorów, którzy spełnią poszczególne kryteria – najczęściej jest to kryterium odpowiedniego depozytu. W zależności od emitenta wyróżnia się emisją publiczną i niepubliczną Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych.

Drugą podstawową różnicą jest możliwość zakupu oraz wykupu inwestycji. W przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych, jednostki uczestnictwa mogą zostać nabyte przez inwestora w dowolnym momencie. Inwestor może sprzedać swoje jednostki uczestnictwa funduszowi również bez ograniczeń czasowych. Certyfikaty inwestycyjne natomiast mają uregulowany w statucie okres, w którym mogą zostać kupione (są to okresy subskrypcji) i odsprzedane w okresach wykupu również ustalonych na początku inwestycji. Dla osób, które cenią sobie jednak elastyczność czasu sprzedaży swojego certyfikatu, jest udostępniona możliwość sprzedaż go na Giełdzie Papierów Wartościowych. Należy jednak wtedy liczyć się z odmienną ceną za sprzedaż, niż jest ona docelowo wyceniona.

Kolejną fundamentalną różnicą jest bariera wejścia. Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest dostępny dla inwestorów już od wpłaty rzędu nawet 500 złotych. Pozwala to inwestorom na rozpoczęcie przygody z inwestowaniem na rynkach finansowych bez dużego ryzyka. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte to propozycja dla osób z dużymi nadwyżkami finansowymi, sięgającymi kwoty około 40 tysięcy euro. Czasem można napotkać FIZ z mniejszą barierą wejścia, lecz bardzo rzadko można spotkać się z propozycją inwestycji w fundusz zamknięty na kwotę mniejszą niż 20 tysięcy euro. By znaleźć odpowiednie fundusze inwestycyjne zamknięte i nie tylko, warto zapoznać się z ofertą Vienna Life, która ma swoim portfolio możliwości inwestycji dla każdego inwestora.

Jakie są główne zalety inwestowania w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze zamknięte to w dużej mierze większa elastyczność inwestycji w produkty wcześniej niewykorzystywane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Będąc uczestnikiem FIZ, mamy możliwość inwestowania w nieruchomości, ale również w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Limity inwestycyjne w przypadku funduszy zamkniętych również są o wiele mniejsze aniżeli w przypadku funduszy otwartych, co daje perspektywę o wiele większych zysków. Nie można jednak w tym aspekcie zapomnieć o potencjalnie większym ryzyku związanym z taką inwestycją.

Na przestrzeni ostatnich lat udział Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych znacznie zwiększył się na rynku finansowym. Świadczy to o tym, iż inwestorzy są zadowoleni z tej alternatywy lokowania swoich nadwyżek finansowych i że z każdym rokiem coraz większa wartość aktywów będzie miała możliwość pracowania na siebie generując zyski, niespotykane dotychczas w przypadku innych funduszy inwestycyjnych.

Poprzedni artykułJak sprawdzić swoją historię w BIK?
Następny artykułSklep internetowy – co warto sprzedawać, by osiągnąć sukces?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj