Termin na dochodzenie odszkodowania – sprawdź czy Ci jeszcze przysługuje

Uczestniczyłaś/eś w wypadku samochodowym? Przytrafiła Ci się zwykła stłuczka? A może lekarz wykonał błędnie zabieg medyczny? Pamiętaj, że na dochodzenie odszkodowania masz określony termin. Nic tak nie cieszy firm ubezpieczeniowych, jak zgłoszenie szkody po upływie terminu przedawnienia.

Mimo nieznajomości przepisów prawa, podświadomie czujemy, że roszczenia odszkodowawcze możemy zgłosić tylko w określonym czasie od wystąpienia zdarzenia.

Czym jest przedawnienie?

Instytucja przedawnienia polega na tym, że po upływie konkretnego terminu osoba, przeciwko której przysługuje roszczenie (dłużnik), może uchylić się od zaspokojenia tego roszczenia ze względu na upływ terminu przedawnienia. Jednak po upływie terminu ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie (dłużnik) może zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Należy również zapamiętać, iż po upływie terminu przedawnienia roszczenie nie wygasa, cały czas istnieje jednak pod postacią roszczenia niezupełnego. Oznacza to, że roszczenia nie można wyegzekwować, a osoba zobowiązania do spełnienia świadczenia może to zrobić tylko dobrowolnie.

Co ulega, a co nie ulega przedawnieniu?

Przedawnieniu ulegają roszczenia majątkowe, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, o czym stanowi art. 117 k.c. Orzecznictwo wskazuje, iż przedawnieniu natomiast nie ulegają roszczenia o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, roszczenia niemajątkowe czy roszczenie wynikające ze stosunków rodzinnych.

Zgodnie z dyspozycją art. 119 k.c. nie można skracać lub przedłużać terminów przedawnienia poprzez dokonywanie czynności prawnych. Tym samym to nie od woli stron zależy, czy termin będzie dłuższy lub krótszy, niż oznaczone jest to w przepisach.

Jakie są terminy przedawnienia?

W lipcu 2018 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Cywilnego, który w aktualnym brzmieniu stanowi w art. 118, iż termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Ostatni dzień przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, ale jeśli przepisy szczególne wskazują termin krótszy niż 2 lata zasada ta nie obowiązuje. Szczególne przepisy regulują dochodzenie roszczeń powstałych wskutek popełnienia czynu niedozwolonego, czyli np. wyprzedzania na pasach i w konsekwencji potrącenia pieszego. W przypadku zbrodni lub występku czas ten może zostać wydłużony do 20 lat.

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość nieuwzględnienia przez sąd upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi po rozważeniu interesów obu stron, zgodnie ze względami słuszności. Sąd w szczególności powinien rozważyć kwestie takie jak długość terminu przedawnienia, długość okresu od upływu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia, charakter okoliczności, które były powodem niedochodzenia roszczenia czy sposób zachowania zobowiązanego do spełnienia świadczenia na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu swojego roszczenia.

Poprzedni artykułCzy możliwe jest uzyskanie pożyczki w weekend?
Następny artykułChcesz usatysfakcjonować klienta? Zadbaj o jego przesyłkę!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj