Zbankrutowałeś? Ogłoś upadłość konsumencką

Zbankrutowałeś? Ogłoś upadłość konsumencką

Nie zawsze jest się w stanie samemu spłacić zaciągnięte długi. Kiedy inne metody zawodzą, pozostaje jeszcze ostateczność – ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak taki proces przebiega?

Czym jest upadłość konsumencka?

Może się zdarzyć się w życiu tak, że narobisz sobie długów i nie będziesz w stanie ich spłacić. Powody mogą być różne – od wplątania się w pętlę kredytową do popadnięcia w bankructwo. Efektem będzie sytuacja, w której staniesz się niewypłacalny. Tymczasem wierzyciele wciąż będą czekać na spłatę zaciągniętych przez ciebie zobowiązań. Co można zrobić w takim wypadku?

Rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to postępowanie sądowe przewidziane dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne, czyli nie są w stanie uregulować swoich finansowych zobowiązań.

Postępowanie to ma na celu oddłużenie takiej niewypłacalnej osoby. Na skutek tej procedury część lub całość długów zostaje umorzona. Przeprowadza się jednak likwidację majątku dłużnika – części lub całości. To w ten sposób pozyskuje się finansowe środki, by sprostać roszczeniom wierzycieli.

Warto wiedzieć, że upadłość konsumencką pomaga ogłosić adwokat (upadłośćkonsumencka.com.pl), a ogłasza ją sąd na wniosek wierzycieli lub dłużnika.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Z chwilą, gdy ogłosisz upadłość konsumencką, twój majątek stanie się tak zwaną „masą upadłości”. Od tej pory będzie nim zarządzać syndyk wyznaczony przez sąd, ty sam nie będziesz więc już nim mógł swobodnie rozporządzać.

Twoim obowiązkiem w takiej sytuacji jest wskazanie i wydanie syndykowi całego twego majątku, a także dokumentacji i rozliczeń, które go dotyczą. Syndyk sporządzi inwentaryzację mienia, a następnie przystąpi do jego sprzedaży.

Czy każdy może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką złożyć może osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej i nie będąca wspólnikiem osobowej spółki handlowej.

Są sytuacje, w których sąd oddali wniosek. Stanie się tak, jeśli na przykład konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo zwiększył jej stopień umyślnie lub na skutek wyjątkowego niedbalstwa. Wniosek zostanie też oddalony, jeśli w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie sądowe w przeszłości, lecz zostało umorzone z przyczyn innych niż na jego wniosek.

Negatywnie zostanie też rozpatrzony wniosek konsumenta, który we wcześniejszym postępowaniu upadłościowym nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań czy zatajał źródła dochodu. Co jeszcze dyskwalifikuje wniosek? Podane w nim niewłaściwe lub niepełne dane. A także sytuacja, w której czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Co podlega zajęciu majątku przy upadłości konsumenckiej?

Jak to wpłynie na twoje codzienne życie? Będziesz mógł zawierać jedynie drobne umowy, takie jak zakupy żywności – pokrywane one będą z funduszy nie podlegających zajęciu przez syndyka.

Zmiany na pewno będą odczuwalne, ale nie zostaniesz bez środków do życia. Sprzedaż majątku nie obejmuje przedmiotów pierwszej potrzeby. Jakie to przedmioty? Na przykład ubrania, zapasy żywności, pościel, ale również narzędzia pracy. To oznacza, że jeśli na przykład, by zarabiać, potrzebujesz samochodu, sąd wyłączy go z masy upadłościowej.

Jeśli w skład masy upadłości wejdzie twoje mieszkanie czy dom, nie wylądujesz na ulicy – sąd przydzieli ci kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu mieszkania w tej lub sąsiedniej miejscowości na okres od roku do dwóch lat.

Twoje wynagrodzenie również wliczać się będzie do masy upadłościowej, ale zachowasz jego część, niezbędną dla utrzymania siebie i rodziny – to, jak duża będzie to część, określają przepisy prawa pracy.

Poprzedni artykułZasady offshoringu
Następny artykułPorozumienie rodzicielskie – czym jest, jakie są korzyści?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj