Co warto wiedzieć o egzekucji komorniczej?

Osoby, które z jakiegoś powodu zostały dłużnikami, są zobowiązane wobec tzw. wierzycieli. Wierzycielem może być zarówno osoba prywatna, jak i instytucja, np. bankowa. Kiedy spłata zobowiązań się przedłuża, wierzyciel może zgłosić się do komornika z wnioskiem, o przeprowadzenie egzekucji komorniczej.

Źródła pozyskiwania zwrotu należności

W takim wniosku zazwyczaj określa się dokładny sposób, w jaki taka egzekucja ma przebiegać, a także, z jakich nieruchomości lub ruchomości, ma zostać ściągnięta. Do najczęściej wybieranych źródeł należą nieruchomości (głównie mieszkania i domy), ruchomości (np. samochody, maszyny rolnicze, elektronika, sprzęt RTV lub AGD), a także przychody związane z wynagrodzeniem za pracę, rentą lub emeryturą. Ponadto, wierzyciel może również zażyczyć sobie, aby środki, egzekwowane na rzecz spłaty zobowiązań pochodziły z pieniędzy zgromadzonych na kontach bankowych należących do dłużnika.

Czy egzekucji komorniczej da się w jakikolwiek sposób uniknąć?

W przypadku egzekucji, która ma się odbyć poprzez zajęcie ruchomości, można wykazać, że konkretne dobro nie jest własnością dłużnika, tylko przedmiotem należącym do osoby trzeciej. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie na początku 2019 r., dowód własności musi być w formie pisemnej, a ponadto, nie może on budzić żadnych wątpliwości odnośnie stanu konkretnej ruchomości. Jej stan powinien wynikać z treści dokumentu, mającego być zaświadczeniem o tym, do kogo dane dobro należy. Za najprostszy, a zarazem najlepszy przykład takiego dokumentu może służyć rachunek lub faktura, stanowiące potwierdzenie nabycia ruchomości. Do takiego dokumentu należy również dołączyć pisemne oświadczenie osoby trzeciej, która potwierdzi, że dane dobro jest jej własnością. Odpowiednia dokumentacja, stanowiąca dowód, że ruchomość nie należy do dłużnika, obliguje komornika do zaniechania egzekucji. Dokładne sformułowanie stojące w przepisie brzmi – „komornik umarza postępowanie.” W praktyce oznacza to, że organ egzekucyjny, występujący pod postacią komornika, nie ma prawa zajęcia danej ruchomości.

Co w przypadku, kiedy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków?

W przypadku, w którym dłużnik nie zaniecha odpowiednich czynności lub będzie utrudniał pracę komornika albo działał wbrew woli wierzyciela, może on zostać obciążony grzywną. Taka grzywna jest nakładana przez sąd i może zostać ponowiona, jeżeli wierzyciel złoży ponowny wniosek, ze względu na dalsze negatywne postępowanie dłużnika. Warto również wiedzieć, że dłużnik może zostać zobowiązany do zabezpieczenia szkody, jeżeli wierzyciel złoży taki wniosek. Sąd jest w stanie ustalić wysokość oraz czas trwania takiego zabezpieczenia. Należy być także świadomym, że w jednym postanowieniu sąd nie może wymierzyć grzywny, która będzie wyższa niż piętnaście tysięcy złotych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której sąd nałożył na dłużnika grzywnę dwukrotnie i nie przyniosło to oczekiwanych efektów. Całkowita suma kar pieniężnych nie może jednak przekroczyć miliona złotych.

Artykuł przygotowany przy współpracy z komornik Warszawa Śródmieście Paweł Zając

Poprzedni artykułJak długo powinno się przechowywać dokumenty w firmie?
Następny artykułJakie mieszkania oferują dziś deweloperzy?