Umowy elektroniczne – czy można zawrzeć umowę przez e-mail?

Obrót gospodarczy w Internecie, rozwój wirtualnej rzeczywistości wymusza zmiany w regulacjach prawnych. Nowoczesne technologie stawiają często wymóg zawierania umów przez e-mail, nie zawsze jednak wiemy czy umowa elektroniczna będzie ważna.

Co zrobić chcąc zawrzeć umowę przez e-mail?

Swoboda dotycząca zawieranych umów pozwala zawrzeć ją m.in. ustnie, na piśmie, w formie dokumentowej, aktu notarialnego czy elektronicznie. Korespondencja mailowa wkroczyła w relacje na tle biznesowym wiele lat temu, a obowiązujące przepisy normują zasady zawierania kontraktów drogą elektroniczną. W kontaktach z kontrahentami umowa przez e-mail czasem budzi wątpliwości, ponieważ przedsiębiorcy często nie wiedzą jaką formę zastosować, by umowa wywierała skutek prawny. Dlatego umowy elektroniczne rozsądnie skonsultować z prawnikiem (www.informaticalegis.com), który określi czy konkretną transakcję można zawrzeć w ten sposób. Warto zabezpieczyć swoje prawa profesjonalną opinią i recenzją, ponieważ od tego zależy moc dowodowa umowy w konfliktowych sytuacjach.

Czy umowa elektroniczna ma moc prawną?

Umowa elektroniczna jest ważna, kiedy unormowania prawne nie przewidują dla określonej umowy zachowania konkretnej formy pod rygorem nieważności. Niezbędne jest tutaj też wyraźne oświadczenie woli stron, które powinno często zostać potwierdzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy aktualnego certyfikatu. Bezpieczny podpis elektroniczny stwarza szansę na podpisywanie szerokiego katalogu porozumień, wyjątkiem są np. umowy wymagające formy aktu notarialnego.

Co musi zawierać umowa zawarta przez e-mail?

W myśl przepisów kodeksu cywilnego dokumentem pozostaje także e-mail oraz wszystkie nośniki informacji pozwalające się zapoznać z jego treścią. Forma dokumentowa zawieranej umowy musi mieścić w sobie oświadczenie woli oraz wskazywać osobę, która je złożyła. W odróżnieniu od formy pisemnej, w przypadku umowy zawieranej przez e-mail, strony nie muszą sobie wzajemnie przekazywać podpisanych egzemplarzy zawartego kontraktu. Kiedy chcemy zawrzeć umowę przez e-mail dobrze zadbać o podpis pod treścią, wskazane jest również, by adres e-mail zawierał w nazwie imię oraz nazwisko. Ważne są również istotne postanowienia umowy jak przedmiot i cena transakcji. Dobrze, jeżeli w zawieranym kontrakcie zostaną wprowadzone postanowienia dotyczące zmian jego zapisów. Warto zastrzec, że określone aspekty można zmienić również drogą elektroniczną, bez zachowywania formy pisemnej. Trzeba pamiętać, że umowa zawarta przez e-mail rodzi czasem więcej problemów podczas dochodzenia roszczeń, aby uniknąć problemów dowodowych należy zapisać e-mail, wydrukować go lub wykonać screeny.

Jakich umów nie możemy zawrzeć przez e-mail?

Nie każdą umowę można zawrzeć w ten sposób, ponieważ regulacje prawne określają konkretne warunki, aby umowa stała się skuteczna. Drogą elektroniczną nie zawrzemy umowy przeniesienia własności nieruchomości, przedłużenia wieczystego użytkowania, umowy spółki cywilnej, czy o przeniesienie majątkowych praw autorskich.

Poprzedni artykułJak rozsądnie i skutecznie kupować biznesowe bazy firm?
Następny artykułJakie upominki reklamowe wybrać?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj