Raport kwartalny – sprawozdanie finansowe MBR Finance

Pod koniec lutego spółka MBR Finance udostępniła najnowszy raport finansowy za IV kwartał 2017 roku, w którym podsumowuje emisję obligacji, prezentuje prognozy finansowe od I kwartału 2018 roku i potwierdza stabilną sytuację ekonomiczną firmy.

Raport kwartalny uwzględnia sprawozdanie finansowe spółki MBR Finance na dzień 31 grudnia 2017 roku, a także podsumowuje działalność firmy w IV kwartale 2017 roku. W raporcie znalazły się również podstawowe informacje na temat spółki: skład Rady Nadzorczej, wysokość kapitału zakładowego wraz ze wskazaniem liczby akcji oraz ich wartości nominalnych, a także czterech uprzywilejowanych akcji imiennych.

 

Emisja obligacji

W pierwszej części raportu znalazło się podsumowanie emisji 13 serii obligacji (A-L), z czego siedem wykupiono w terminie, zaś wykup kolejnych sześciu przewidziano na 2018 rok. Łączna kwota wykupionych obligacji serii A-G wyniosła 6 865 000 złotych, a terminy wykupu poszczególnych serii przypadały na okres od 27 maja 2016 do 22 grudnia 2017 roku. Serie H-L, z których ostatnią wyemitowano już po dniu bilansowym, opiewają na łączną kwotę wykupu prawie 14 mln złotych.

Celem emisji obligacji było finansowanie bieżącej działalności gospodarczej spółki – informuje Roman Wyszomirski, prezes MBR Finance S.A., który podkreśla, że środki przeznaczono głównie na udzielanie pożyczek klientom firmy. Jesteśmy dumni z tego, że serie zostały wykupione w terminie, co świadczy nie tylko o dobrej kondycji finansowej Spółki, ale także potwierdza jej wiarygodność w oczach konsumentów – mówi Wyszomirski. Jednocześnie warto podkreślić, że w okresie, którego dotyczy raport, spółka MBR Finance dokonała wykupu obligacji na żądanie – do emitenta wpłynęły cztery wnioski na łączną kwotę 400 000 zł.

Podsumowanie działalności Spółki w IV kwartale 2017 roku

Prezes MBR Finance S.A. podkreśla, że wyniki raportu napawają optymizmem. Szczególnie cieszy nas wzrost zysków firmy na poziomie 72% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016, a także wzrost kapitału własnego, który na koniec ostatniego kwartału 2017 roku podniósł się o 142%. Z aktualnych danych wynika, że akcjonariusze podnieśli kapitał do kwoty 1 500 000 zł, co zostało odnotowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w IV kwartale 2017 roku. Na koniec omawianego okresu kapitały własne, wykazane w bilansie po stronie pasywów, wzrosły do 6 035 281,70 zł, zaś zysk brutto Spółki wyniósł 2 920 015,98 zł. Według wyników raportu wzrosła również suma bilansowa – pod koniec 2017 roku wyniosła 27 956 343,75 zł, co stanowiło wzrost aż o 71% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016. Na uwagę zasługuje również łączna kwota udzielonych przez naszą spółkę pożyczek. Wyniosła ona aż 5 523 527,50 zł – zauważa z dumą Roman Wyszomirski.

Z raportu wynika również, że wzrosła wartość aktywów spółki z porównaniu z latami ubiegłymi. Pod koniec grudnia 2015 roku aktywa szacowano na około 5 500 000 zł, zaś na dzień 31 grudnia 2017 roku – prawie 28 000 000 zł.

Prognozy finansowe Spółki oraz ich aktualizacja

Raport opisuje również sposób realizacji zapowiadanych prognoz finansowych uwzględniających przychody operacyjne, koszty operacyjne oraz zysk brutto. Według danych na IV kwartał 2017 roku przychody Spółki zrealizowano na poziomie 80% i wyniosły 5 498 966,89 zł. Z kolei koszty operacyjne osiągnęły poziom 2 093 503,22 zł, co oznacza, że prognoza sprawdziła się na poziomie 63%. Optymistycznie nastrajają również dane dotyczące zysku brutto. Według cytowanego raportu osiągnął on poziom 2 920 015,98 zł, co oznacza, że cel udało się osiągnąć na poziomie 83% (dane niezaudytowane).

Rys. 1. Realizacja prognoz na IV kwartał 2017 roku przez MBR Finance
Rys. 1. Realizacja prognoz na IV kwartał 2017 roku przez MBR Finance
Źródło: Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku, MBR Finance S.A.

Raport wskazuje także na korektę prognoz finansowych dokonaną przez Spółkę ze względu na zmianę struktury sprzedaży produktów MBR Finance. Jak podkreśla Roman Wyszomirski, w IV kwartale 2017 roku firma odnotowała duży wzrost zainteresowania produktami o niższej przychodowości. Zarejestrowaliśmy zwiększenie wolumenu sprzedaży tych produktów, wzrosła również liczba klientów, którzy spłacili zobowiązanie przed terminem. Wynik ten potwierdza rynkowe tendencje, które na początku 2017 roku wskazywały na ogólny spadek liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnych udzielanych przez banki oraz SKOK-i. Sygnalizował to raport „Kredyt. Trendy” przygotowany przez Biuro Informacji Kredytowej, w którym wskazano, że banki i SKOK-i udzieliły w I połowie 2017 roku o 3% mniej kredytów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Konsumenci poszukujący atrakcyjnych ofert pożyczek coraz częściej zamiast do banku zwracają się do firm z sektora pozabankowego. Cieszymy się, że udaje nam się przełamać niekorzystne tendencje rynkowe i że cały czas możemy pochwalić się niesłabnącym zaufaniem klientów – podkreśla Wyszomirski.

Sprawozdanie finansowe MBR Finance S.A. za rok 2017 zostanie przedstawione w raporcie firmy 4 Audyt sp. z o.o., z którą umowę Spółka podpisała w styczniu 2018 roku już po dniu bilansowym.

————-

MBR Finance to firma, którą tworzą osoby z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku pośrednictwa finansowego. Przedsiębiorstwo działa z powodzeniem na rynku ogólnopolskim, oferując atrakcyjne rozwiązania finansowe dla swoich klientów. Produkty MBR Finance są nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych usług finansowych, pozwalając na dostęp do pożyczki gotówkowej dla osób, które nie mogą otrzymać środków w bankach oraz innych instytucjach finansowych. Spółka oferuje obecnie takie linie produktowe, jak: pożyczki zabezpieczone pojazdami mechanicznymi – Motopożyczki, pożyczki zabezpieczone nieruchomościami – Hipopożyczki, oraz pożyczki dla przedsiębiorców, którzy przedstawią inne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki – Bizpożyczki.

Poprzedni artykułCzy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne podczas wakacji?
Następny artykułArchicom usprawnia obsługę zleceń z pomocą nowego Panelu Klienta

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj