Porozumienie rodzicielskie – czym jest, jakie są korzyści?

Jeśli chodzi o porozumienie rodzicielskie, jego podstawą jest art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Warto podkreślić, że ten przepis nie narzuca treści i formy spisanej ugody.

Pismo to składamy razem z pozwem rozwodowym, a następnie sąd ocenia je pod kątem dobra dzieci. Tego typu dokument powinien zawierać uzgodnienia obojga rodziców dotyczące sposobu wykonywania obowiązków i praw względem dzieci.

Przygotowanie planu wychowawczego

Przygotowując plan, warto skorzystać z pomocy adwokata. W dokumencie tym muszą być uregulowane takie kwestie, jak dobro materialne dziecka, czyli alimenty, finansowanie edukacji itp., wychowanie, rozwój dziecka, uregulowanie jego trybu życia, określenie miejsca pobytu dziecka, bardzo szczegółowe określenie kwestii kontaktów dziecka z rodzicem, u którego nie przebywa.

Należy również uzgodnić, czy dzieckiem mogą zajmować się osoby trzecie, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach będzie mieć to miejsce.

Umowa określa także w jaki sposób dzieci będą przebywać z każdym z rodziców w okresie ferii szkolnych, wakacji, świąt, wyjazdów za granicę.

Co zawrzeć w dokumencie?

Ważne jest, by w dokumencie zawrzeć informację, kto będzie w posiadaniu paszportu oraz dowodu osobistego dziecka, w jaki sposób rodzice będą utrzymywali kontakt ze szkołą, podejmować decyzję dotyczące zajęć pozalekcyjnych, zapewniać opiekę podczas choroby oraz w jaki sposób rodzice zamierzają podejmować decyzje dotyczące wyboru zawodu czy dalszego kształcenia potomka.

Rozwód rodziców a dobro dziecka

Należy podkreślić, że sąd ma obowiązek uwzględnić porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem nawet po rozwodzie. Uprzednio musi jednak zbadać, czy jest ono przede wszystkim zgodne z dobrem dziecka.

W tego typu układzie koniecznie powinny być określone elementy władzy rodzicielskiej wraz z uwzględnieniem wieku dziecka, sytuacji osobistej potomka, sposoby utrzymania kontaktów, zasady rozwiązywania sporów, które mogą przydarzyć się w przyszłości.

Spisane porozumienie przedstawia się sądowi. Sąd bada je pod kątem zgodności z prawem oraz sytuacją dziecka. Zawarcie ugody pisemnej stanowi podstawę do sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem obojgu rodzicom.

Czy przedstawienie porozumienia rodzicielskiego jest konieczne?

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1062) znowelizowano m.in. art. 58 § 1 i 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W efekcie przedstawienie sądowi porozumienia rodzicielskiego nie jest już obowiązkowe, aby sąd mógł pozostawić wykonywanie opieki obydwu rodzicom.

Wcześniej, według przepisu art. 58 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, regulacje były dużo bardziej rygorystyczne. Trzeba było przedstawić plan wychowawczy, a sąd musiał dokonać oceny, czy rodzice będą w stanie współpracować w sprawach dotyczących dziecka.

plan wychowawczy

Jak się realizuje plan rodzicielski?

Nie istnieją przepisy, które regulują sposób i formę przygotowania planu wychowawczego, a więc nie ma bezpośrednich wskazówek co do tego, jakie rzeczy należy w nim uregulować. Można jednak nakreślić pewne wytyczne.

Plany wychowawcze przypominają umowę, w której stronami są byli małżonkowie. Złożone są z kilku części, m.in. kontakty, opieka, szkoła, zdrowie, finanse. Konieczne są także podpisy obojga rodziców.

Co określa plan wychowawczy?

Przede wszystkim należy określić, z którym z rodziców dziecko będzie przebywać na co dzień. Tym samym określamy, kiedy drugi z rodziców będzie miał możliwość widzenia się z dzieckiem poza jego miejscem zamieszkania, np. co drugi weekend.

Konieczne jest także określenie, kiedy, w jaki sposób oraz z którym rodzicem dziecko spędza ferie, wakacje. Jeżeli dzieci są małe, warto wskazać, kto może się nimi zajmować oprócz rodziców. Mogą to być dziadkowie lub nowi partnerzy rodziców.

W dokumencie można także zawrzeć wszelkie zasady, które przyjdą nam do głowy, np. liczba godzin, które dziecko może spędzać przed komputerem.

“Rolą porozumienia jest uniknięcie wszelkich sporów w przyszłości, dlatego warto opisać wszelkie kwestie szczegółowo”.

Korzyści z podpisania ugody

Decydując się na podpisanie porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, zyskujemy możliwość łagodniejszego i polubownego załatwienia sprawy co do sprawowania władzy nad potomstwem. To nie tylko mniej bolesne dla dzieci, ale także łatwiejsze dla obojga rodziców.

Sąd nie ogranicza władzy do sprawowania określonych praw i obowiązków względem dziecka jednego rodzica. Może wyrazić zgodę na to, by byli małżonkowie wspólnie sprawowali opiekę nad dzieckiem pod warunkiem, że między rodzicami będzie istniało współdziałanie odnoszące się do wspólnego wykonywania pieczy nad małoletnim po rozwodzie.

Plan wychowawczy  jest polubownym rozwiązaniem dla rodziców, którym leży na sercu przede wszystkim dobro dzieci. Pomocna z pewnością okaże się kancelaria adwokacka i zaufany adwokat, np. Adwokat Małgorzata Wielgus z Lublina – adwokat-wielgus.pl.

Plan wychowawczy a stosunki z dziećmi

Porozumienie ma ogromny wpływ na stosunki rodziców z dziećmi. Przede wszystkim małoletni powinni czuć, że mają wpływ na decyzje odnoszące się do ich przyszłości niezależnie od wieku czy stopnia dojrzałości.

Rodzice muszą pomóc zachować potomkom jak najlepsze relacje i kontakty z obydwoma stronami. Niezależnie od rozwodu, dzieci powinny być otoczone troską i miłością w stały sposób.

opieka rodzicielska nad dzieckiem

Wpływ rozwodu na dzieci

Dzieci, których rodzice się rozwiedli, źle czują się w sytuacjach nawet niewielkich zmian, dlatego warto zadbać o ich stabilne sytuacje oraz związki – zarówno w rodzinie, jak i wśród przyjaciół czy w szkole.

Należy pamiętać, że rozwód jest ogromnym przeżyciem nie tylko dla byłych małżonków, ale przede wszystkim dla dzieci. To dlatego w możliwie jasny i uczciwy sposób warto wyjaśnić sytuację.

O czym trzeba pamiętać, rozmawiając z dziećmi?

Przede wszystkim dzieci powinny mieć możliwość wyrażenia swoich poglądów, a rodzice powinni ich wysłuchać podczas tworzenia planu wychowawczego. Pamiętajmy jednak, by nie zmuszać małoletnich do rozmowy, np. wywierać presji co do tego, z którym rodzicem wolą mieszkać. Nie można także dawać im do zrozumienia, że ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek decyzje.

Dla dziecka ważne i korzystne jest, gdy spotkania z rodzicami odbywają się w sposób regularny. Warto mieć to na względzie, tworząc porozumienie wychowawcze. Plan spotkań najlepiej ustalić jak najszybciej.

Poprzedni artykułZbankrutowałeś? Ogłoś upadłość konsumencką
Następny artykułUmowa o pracę: korzyści dla pracodawcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj