Jak obliczyć nadpłatę kredytu?

Bieżące regulowanie swoich zobowiązań bardzo często przysparza kredytobiorcą problemów. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, w których kredytobiorcy zainteresowani są nadpłatą kredytu lub całkowitą jego spłatą przed terminem. Warto jednak pamiętać, że w pewnych przypadkach wcześniejsza spłata wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami. Czy warto wcześniej spłacić kredyt? Jak obliczyć kwotę, która pozwoli całkowicie spłacić posiadane zobowiązanie?

Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Podpisując umowę jakiegokolwiek kredytu czy pożyczki zobowiązujemy się do jego spłaty na ustalonych z pożyczkodawcą warunkach. Szczegółowy plan spłaty rozpisany jest co do zasady w harmonogramie spłat. Jest to dokument, który wskazuje, w jakiej wysokości raty i w jakim terminie pożyczkobiorca jest zobowiązany przekazać na rachunek pożyczkodawcy.

Jeśli oprocentowanie pożyczki jest stałe, harmonogram spłaty kredytu prawdopodobnie nie zmieni się przez cały okres trwania kredytu. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej. Doskonały przykład stanowią chociażby kredyty hipoteczne, których oprocentowanie bardzo często zależy od wysokości stóp procentowych. Z uwagi na fakt, iż zmieniają się one w czasie, możemy się spodziewać, że w przypadku zmiany wysokości stóp procentowych bank przekaże nam nowy harmonogram, a dotychczasowy przestanie nas tym samym obowiązywać.

Czy warto nadpłacać kredyt?

Po kredyt na ogół sięgamy w sytuacji, gdy nie dysponujemy niezbędnym kapitałem na sfinansowanie naszych planów lub chwilowo nie możemy skorzystać z posiadanego kapitału, gdyż ulokowany jest w korzystnej inwestycji. Bardzo prawdopodobne jest jednak to, że z czasem nasza sytuacja finansowa ulegnie wyraźnej poprawie i zechcemy się szybciej pozbyć zobowiązania.

Nadpłata kredytu co do zasady jest korzystnym działaniem, jednak zdarzają się wyjątki od tej reguły. Może się bowiem okazać, że warunki zaciągniętego przed laty kredytu są korzystne na tyle, że nadpłata będzie po prostu nieopłacalna. O takiej sytuacji możemy mówić tylko w sytuacji, gdy kwotę ewentualnej nadpłaty jesteśmy w stanie zainwestować na warunkach korzystniejszych aniżeli koszty kredytu.

Nieco trudniej takich kalkulacji dokonać w przypadku kredytów denominowanych w walutach obcych. Nadpłata kredytu frankowego może być korzystna w sytuacji, gdy obawiamy się wzrostu kursu w przyszłości. W każdej sytuacji decyzje o nadpłacie warto dokładnie przemyśleć i przekalkulować – bardzo często nadpłata lub wcześniejsza spłata wiążą się bowiem z naliczeniem przez bank dodatkowej prowizji.

Wcześniejsza spłata kredytu pozwala pozbyć się długu, a w wielu przypadkach umożliwia również wnioskowania o proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów. Mowa tu przede wszystkim o prowizjach i ubezpieczeniach, ale nie tylko. Zgodnie z wyrokiem TSUE pożyczkobiorcy mają prawo domagać się od banku sprawiedliwego rozliczenia wszystkich kosztów związanych z kredytem z tytułu jego wcześniejszej spłaty. Wyrok ten dotyczy jednak kredytów konsumenckich zawartych po 18 grudnia 2011 roku oraz kredytów hipotecznych, udzielonych po 21 lipca 2017 roku.

Jak obliczyć nadpłatę?

Jeśli bilans kosztów i korzyści jasno wskazuje, że nadpłata jest rozsądnym działaniem, skontaktujmy się z bankiem w celu ustalenia kwoty, która pozwoli nam całkowicie rozliczyć kredyt. Często widnieje ona również w systemach bankowości internetowej, więc również tam możemy ją zweryfikować. Pamiętajmy jednak, że jest to kwota aktualna na dany dzień. Jeśli dokonamy przelewu i zaksięguje się on kolejnego dnia roboczego, operacja może zakończyć się niepowodzeniem.

Jak dokonać nadpłaty lub całkowitej spłaty kredytu? Z reguły banki udostępniają kredytobiorcom dwa rachunki – jeden do bieżących spłat oraz drugi, przeznaczony właśnie do nadpłat i całkowitej spłaty. Co do zasady procedurę rozliczenia kredytu rozpoczyna księgowanie niezbędnej kwoty na właściwym rachunku, jednak warto potwierdzić z bankiem, czy nie wymaga od nas dodatkowo wniosku.

Poprzedni artykułJak zwiększyć wiarygodność firmy czyli co daje ci Laur Wiarygodności
Następny artykułJak przyciągnąć uwagę klienta?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj