Na jakie szkolenia okresowe bhp skierować pracownika któremu powierzono wykonywanie zadań bhp w firmie?

W przedsiębiorstwie zatrudniającym poniżej 100 pracowników, nie ma obowiązku tworzenia służby BHP. Jednakże można powierzyć zadania służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy np. na stanowisku administracyjno-biurowym. Rodzi się wówczas pytanie, czy taka osoba powinna przejść szkolenie okresowe dla służb bhp, czy dla pracowników administracyjno-biurowych? A może obydwa?

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników, który powierzył wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku administracyjno-biurowym, musi zapewnić, aby ten pracownik spełniał wymagania kwalifikacyjne dla pracownika służby bhp. Następnie powinien kierować tego pracownika na szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp.

Jakie kwalifikacje musi spełniać pracownik któremu powierzamy zadania służby bhp?

Kodeks pracy zabrania pracodawcy dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

 1. inspektorem ds. bhp – może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. starszym inspektorem ds. bhp – może być osoba posiadająca:
  1. zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
  2. wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. specjalistą ds. bhp – może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
 4. starszym specjalistą ds. bhp – może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
 5. głównym specjalistą ds. bhp – może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Jakie szkolenia bhp powinien odbyć pracownik któremu powierzono zadania służby bhp w firmie?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenie szkoleń bhp, wyznaczające zakres szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia, a także przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia zostały określone w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie bhp jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Szkolenie okresowe ma na celu zapoznanie pracowników z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwalają też pracownikom uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu bhp.

Obowiązek odbycia szkolenia okresowego mają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 • pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ukończenie szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia. Dlatego ukończenie szkolenia okresowego dla służby bhp pozwala uniknąć obowiązku poddania się szkoleniu okresowemu dla pracowników administracyjno-biurowych.

Podstawa prawna

 • art. 2373; art. 23711 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.),
 • § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.),
 • § 2; § 6; § 8; § 15 – §17 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr180, poz.1860 ze zm.).

Halina Góralska
Gł. Specjalista ds. bhp
wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp

Poprzedni artykułKredyt gotówkowy czy kredyt odnawialny? Wady i zalety, co i kiedy bardziej się opłaca?
Następny artykułMarketing online- czym jest?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj