MetLife nawiązało współpracę z Nest Bankiem

MetLife nawiązało współpracę z Nest Bankiem

MetLife poszerzyło grono partnerów w kanale bancassurance, nawiązując współpracę  z Nest Bankiem. Ubezpieczyciel przygotował dla klientów banku dedykowany produkt ochronno-oszczędnościowy „Nest Bezpieczna Perspektywa”.

Rozwijanie usług bancassurance, czyli współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie zapewniania ich klientom ochrony ubezpieczeniowej, to jeden ze strategicznych celów MetLife w Polsce. Cieszymy się, że do grona naszych partnerów biznesowych dołączył Nest Bank oferujący starannie dobrane, godne zaufania produkty skierowane do segmentu naszych klientów zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców – powiedział Bartłomiej Woźniak, Dyrektor Pionu Klienta Instytucjonalnego w MetLife.

Istotą oferty „Nest Bezpieczna Perspektywa” jest ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa, które można rozszerzyć o dodatkową ochronę zapewniającą wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku lub problemów ze zdrowiem.

Produkt stanowi interesującą alternatywę dla planów finansowych opartych na ryzyku inwestycyjnym. Umowa zawierana jest na czas określony i zapewnia, niezależnie od warunków rynkowych, wypłatę gwarantowanej kwoty na koniec umówionego okresu ubezpieczenia. W przypadku śmierci osoby chronionej, w ramach umowy „Nest Bezpieczna Perspektywa”, również osoby wskazane otrzymają świadczenie w gwarantowanej wysokości. Z kolei w przypadku całkowitego i trwałego inwalidztwa, bez względu na jego przyczynę, gwarantowana kwota zostanie wypłacona wcześniej.

Z punktu widzenia klienta ważne jest, by w ramach jednej umowy mieć możliwość jak najlepszego dopasowania zakresu i wysokości ochrony do swoich potrzeb. Jest to możliwe dzięki elastyczności w doborze dodatkowych specyficznych świadczeń wynikających z sytuacji życiowej lub oczekiwań konkretnego klienta – wyjaśnia Bartłomiej Woźniak.

Podstawowy zakres oferty można rozszerzyć aż o 7 umów dodatkowych:

  •  Ochrona Życia – dodatkowe wsparcie finansowe dla najbliższych w razie śmierci osoby chronionej, wypłacane niezależnie od świadczenia z umowy podstawowej, z możliwością jednorazowego podwyższenia sumy ubezpieczenia do 25% bez oceny stanu zdrowia w przypadkach wskazanych w umowie.
  • Diagnoza Nowotworu – środki na walkę z nowotworem zaraz po uzyskaniu diagnozy – natychmiastowa wypłata 100%, 25% lub 10% sumy ubezpieczenia, w zależności od zdiagnozowanego rodzaju nowotworu.
  • Ochrona na Wszelki Wypadek – wsparcie finansowe pozwalające na dostosowanie się do nowej sytuacji życiowej w przypadku stwierdzenia trwałego uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku – świadczenie wypłacane jest jednorazowo już od 1% trwałego inwalidztwa oraz dodatkowo – co miesiąc przez 10 lat w przypadku poważnego, tj. minimum 50% trwałego inwalidztwa.
  • Podwojona Ochrona – 100% sumy ubezpieczenia – oprócz świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo, jeśli jest to nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny, wysokość świadczenia zostaje podwojona, czyli uposażeni otrzymują 200% sumy ubezpieczenia.
  • Ochrona bez Zmian – rozwiązanie umożliwiające w przypadku poważnego zachorowania przejęcie przez MetLife obowiązku opłacania składek za ubezpieczenie na okres dwóch lat.  
  • Bezpieczne Dziecko Premium – kompleksowy pakiet ochronny dla dziecka, zapewniający wsparcie finansowe w przypadku groźniej choroby, trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, hospitalizacji czy złamań lub oparzeń. Suma ubezpieczenia zostaje podwojona w razie trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku lub złamania bądź oparzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku dziecka, jeżeli zdarzenie ma miejsce w okresie pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia.
  • Konsultacja Medyczna – umożliwia uzyskanie, w przypadku poważnego zachorowania, tzw. drugiej opinii lekarskiej, czyli konsultację wyników badań i rekomendację dla optymalnej metody leczenia w renomowanych ośrodkach medycznych w USA współpracujących z konsorcjum WorldCare.

 Ubezpieczenie „Nest Bezpieczna Perspektywa” wraz z umowami dodatkowymi jest dostępne w oddziałach banku. Wszelkie szczegóły związane z ofertą, dotyczące m.in. przedmiotu i zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa, wypłaty i zasad naliczania świadczeń ubezpieczeniowych, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Informacje o firmie: MetLife TUnŻiR S.A.

MetLife jest spółką z grupy MetLife, Inc. wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Wschodniej, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl

Poprzedni artykuł300 zł na Start – Bank BGŻ BNP Paribas dla biznesu
Następny artykułAtrakcyjne połączenie oszczędzania z inwestowaniem w Banku BGŻ BNP Paribas

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj