Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o.

W 2018r. upadło ok. 1100 firm, podobnie ma wyglądać rok następny. Likwidację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością również należy wpisać w te mechanizmy. Nie ma takie formy prawnej firmy, która całkowicie chroniłaby przed kłopotami i koniecznością likwidacji firmy. Gdy dochodzi do tego momentu najważniejszym jest zastosowanie przepisów regulujących nawet tę kwestię, czyli kodeksu spółek handlowych, KRSu, podatkowych i rachunkowych.

Likwidacja spółki z o.o

Aby postawić spółkę z o.o. w stan likwidacji http://jacekkosinski.pl/likwidacja-spolki-z-o-o-krok-po-kroku/ niezbędne jest wcześniejsze podjęcie stosownej uchwały. Rozwiązanie spółki, zgodnie z kodeksem spółek handlowych możliwe jest, gdy:

  • podczas zebrania wspólników powstanie uchwała o rozwiązaniu spółki lub o przeniesieniu jej siedziby do innego kraju, taka uchwała musi być potwierdzona przez notariusza
  • jeżeli umowa inicjująca powstanie spółki była zawarta na podstawie wzorca umowy, to również uchwała rozwiązująca spółkę musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznych lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Zasady likwidacji spółki z o.o.

Aby uchwała inicjująca likwidację spółki uzyskała klauzulę ważności powinna być podjęta większością 2/3 głosów, chyba, że w umowie początkowej były wprowadzone inne proporcje, bardziej rygorystyczne. Jeżeli bilans przygotowany przez zarząd spółki czy też biegłego rewidenta, którego wyznacza sąd rejestrowy, wykaże stratę większą niż suma kapitałów oraz będącą połową kapitału zakładowego to, aby ustanowić uchwałę o rozwiązaniu spółki wspólnikom wystarczy bezwzględna większość głosów.

Uchwała podjęta podczas zarządu wspólników rozwiązująca spółkę powinna być zawsze dobrze umotywowana. załącznikiem do nie powinien być bilans stanowiący dodatkowy dowód dla potrzeby postawienia spółki w tryb likwidacji. Trzeba pamiętać, że sąd rejestrowy, do którego wpłyną dokumenty i uchwała o rozwiązaniu spółki będzie badał zgodność uchwały z przepisami prawa. Jeżeli okaże się np. że uchwała została podjęta większością głosów niższą niż wymagane 2/3 lub próg większości wpisany w umowę założycielską, sąd może oddalić wniosek o wpis powstałej uchwały o likwidacji spółki.

Może się zdarzyć, że wspólnicy zmienią zdanie. Do dnia złożenia wniosku może to jeszcze zmienić kolejna uchwała zapobiegająca rozwiązaniu.

Poprzedni artykułPlan spłaty wierzycieli – najważniejsze informacje
Następny artykułForex: Ocena brokera FXGM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj