Lewarowanie jako sposób finansowania inwestycji

Lewarowanie to proces zwiększania poziomu dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie. Dźwignia finansowa natomiast jest pojęciem bezpośrednio powiązanym ze strukturą kapitałową przedsiębiorstwa i odnosi się do relacji pomiędzy kapitałem własnym, a długiem finansowym. Proces lewarowania, czyli zwiększania poziomu dźwigni finansowej oznacza więc zaciąganie przez przedsiębiorstwo nowego długu, co przy korzystnej koniunkturze prowadzi do zwiększenia stopy zwrotu z kapitału własnego, przy jednoczesnym wzroście ryzyka prowadzonej działalności. Na rynku kapitałowym lewarowane transakcje fuzji i przejęć noszą nazwę wykupów lewarowanych (ang. LBO – Leveraged Buy Out). Wykup lewarowany jest typem transakcji zakupu przedsiębiorstwa, w której co najmniej 50% wartości transakcji finansowane jest długiem.

Transakcje wykupu lewarowanego

W praktyce transakcje wykupu lewarowanego dokonuje się poprzez utworzenie przez inwestora spółki celowej (ang. SPV – special purpose vehicle), zasilenie jej kapitałem, a następnie zaciągnięcie kredytu w banku, najczęściej pod zastaw udziałów w spółce przejmowanej. Następnie za cały zgromadzony w SPV kapitał dokonuje się zakupu udziałów w przejmowanym przedsiębiorstwie. W transakcjach wykup lewarowanego wykorzystuje się dług o różnym stopniu zabezpieczenia – senior debt oraz mezzanine. Przepływy operacyjne generowane przez przejętą spółkę w przyszłości posłużą inwestorowi do spłacanie zadłużenia zaciągniętego w celu przeprowadzenia transakcji.

Wykupy lewarowane dokonywane są przez wyspecjalizowanych w tym procesie inwestorów – instytucjonalnych bądź indywidualnych, a także dotychczasowych managerów, bądź właścicieli danego przedsiębiorstwa. Przedmiotem wykupu lewarowanego mogą być spółki publiczne, w wyniku czego najczęściej dochodzi do wycofania akcji przejmowanej spółki z obrotu publicznego, a także mniejsze przedsiębiorstwa prywatne. Przejmowana spółka powinna cechować się niskim zadłużeniem, dużą bazą aktywów, a także potencjałem do generowania stabilnych przepływów pieniężnych.

Wykup lewarowany. O czym należy pamiętać?

Wykup lewarowany jest typem transakcji szczególnie wykorzystywanym przez inwestorów z niewielkim kapitałem inwestycyjnym i większą skłonnością do ryzyka. Należy pamiętać, że zastosowanie mechanizmu dźwigni finansowej w procesie przejmowania przedsiębiorstw może prowadzić do ponadprzeciętnego zwrotu z inwestycji, ale także, w razie podjęcia złej decyzji inwestycyjnej, do zwielokrotnienia strat.

Więcej informacji na temat pozyskiwania finansowania dla celów inwestycyjnych znaleźć można na stronie: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/doradztwo-transakcyjne/pozyskiwanie-finansowania/

Poprzedni artykułPraca grafika – jakie kompetencje są potrzebne?
Następny artykułJak zorganizować ciekawą konferencję branżową?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj