Kiedy złożyć skargę na bezczynność organu administracji?

Kiedy złożyć skargę na bezczynność organu administracji?

Bezczynność organu administracji ma miejsce wówczas, gdy mimo upływu terminu przeznaczonego na rozwiązanie określonej sprawy przez dany organ, nie wydał on jeszcze decyzji. Zagadnienie bezczynności definiują bardzo szczegółowo przepisy zawarte między innymi w kodeksie prawa administracyjnego, ale też wiele przepisów szczególnych. Po upływie jakiego czasu można mówić o bezczynności organu administracji publicznej? Co możemy uzyskać dzięki wniesieniu skargi na bezczynność organu? Co powinien zawierać wzór poprawnie sformułowanej skargi?

Kiedy można wnieść skargę na bezczynność organu?

Jak dowiedzieć się można z serwisu Legalna Budowa, w przypadku bezczynności organu stronie przysługuje nie tylko prawo do wniesienia ponaglenia, ale też prawo do skargi. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, kiedy możemy ją wnieść. Przyjrzyjmy się więc tej kwestii nieco bliżej.

Dopiero wówczas, gdy ponaglenie nie przyniesie skutku w postaci rozwiązania danej sprawy, strona ma prawo do wniesienia skargi na bezczynność organu. Skargę taką wnosi się do sądu administracyjnego, na obszarze którego znajduje się siedziba urzędu dopuszczającego się bezczynności, za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Organ ten ma następnie obowiązek przekazać sprawę właściwemu sądowi w okresie nie dłuższym niż 30 dni, załączając wszystkie niezbędne dokumenty. Skargi na bezczynność organu administracji nie można złożyć bez wcześniejszego złożenia ponaglenia. Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

Co powinien zawierać wzór skargi na bezczynność organu administracyjnego?

Poprawnie sporządzony wzór skargi na bezczynność organu administracyjnego powinien zawierać wszelkie istotne informacje dotyczące postępowania, w którym organ dopuścił się bezczynności. Należy przedstawić w nim także uzasadnienie prawne do wniesienia skargi. Warto więc oprzeć się między innymi na ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. dotyczącej prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (odniesienia do kwestii skargi na bezczynność organu znajdziemy w art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2, art. 54 §1 oraz art. 149 § 2) oraz na art.8, art.12, art.35 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, których bezpośrednie naruszenie stanowi brak podjęcia przez organ administracyjny właściwych czynności prowadzących do rozwiązania sprawy.

Skarga zawiera zwykle kilka wniosków, między innymi:

  • wniosek o zobowiązanie skarżonego organu do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt organowi,
  • wniosek o ukaranie dyscyplinarne pracownika winnego bezczynności,
  • wniosek o dokonanie kontroli przewlekłości postępowania, którego dotyczy skarga,
  • wniosek o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłość w prowadzeniu postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
  • wniosek o wymierzenie organowi grzywny,
  • wniosek o zasądzenie kosztów postępowania.

Skarga na bezczynność organu administracji powinna również zawierać uzasadnienie, w którym znajdą się informacje dotyczące dat wniesienia wniosków i podań, których dotyczy bezczynność, a także informacje o wniesieniu ponaglenia – czyli dane dotyczące terminu wniesienia zażalenia oraz otrzymania lub nieotrzymania na nie odpowiedzi od sądu administracyjnego.

Poprzedni artykułGdzie można zastosować hydroakumulatory?
Następny artykułJak zaplanować dobrą kampanię produktową – 3 ważne elementy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj