Jak złożyć skargę do Trybunału w Strasburgu?

Trybunał w Strasburgu, czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka, to sąd międzynarodowy. Został on powołany w celu zapewnienia ochrony praw i wolności człowieka. Skargę do instytucji może złożyć każdy – zarówno osoba fizyczna, jak i organizacja pozarządowa czy też grupa jednostek, która uważa, że została ofiarą naruszenia praw określonych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Czym zajmuje się instytucja i jak prawidłowo złożyć do niej skargę?

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka to europejski organ sądownictwa międzynarodowego. Instytucja została powołana w 1959 roku, a jej siedziba znajduje się w Strasburgu, we Francji. Jest to jedyny i działający w pełnym wymiarze czasu organ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W momencie powstania zastąpił Europejską Komisję Praw Człowieka i Trybunał Praw Człowieka. Ekspert z Kancelarii Adwokackiej dr Beaty Bieniek wyjaśnia, zajmuje się on orzekaniem w sprawach praw człowieka, poprzez rozpatrywanie skarg pochodzących z terenu 47 państw członkowskich Rady Europy.

Nie jest to jednak organ Rady Europy – jest to wyłącznie instytucja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka co oznacza, że została utworzona na jej mocy i to ona określa jej sposób funkcjonowania oraz kompetencje. Warto dodać, że zgodnie z art. 21 ust. 3 Konwencji, w sądzie zasiadają ludzie o najwyższym poziomie moralnym, którzy wyróżniają się odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami. Panuje zasada mówiąca, że liczba sędziów jest równoznaczna z liczbą stron Konwencji, czyli państw. Z uwagi na fakt, iż aktualnie 47 państw zrzesza, również liczba sędziów Trybunału wynosi 47.

Jak należy złożyć skargę do Trybunału?

Skargę do Trybunału należy złożyć w jednym z urzędowych języków Rady Europy tj. angielskim bądź francuskim lub języku urzędowym Państwa Unii Europejskiej. ETPC może odmówić przyjęcia skargi, jeśli w formularzu brakuje informacji bądź nie zostały dołączone właściwe dokumenty. Istotne, by wysyłając wniosek, nie dołączać do niego oryginału, a jedynie kopie, gdyż nie zostaną one zwrócone, nawet pod wydaniu wyroku. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy prawnej specjalistów, gdyż znają oni procedurę postępowania, co znacznie ułatwia przebieg procesu.

Po nadaniu dokumentów na wskazany adres, w pierwszej kolejności trafiają one do Biura Centralnego Trybunału, który z kolei przekazuje je do odpowiedniego wydziału, właściwego dla konkretnego kraju. W tym momencie następuje ich rozpatrzenie i nadanie numeru, a dopiero później przekazanie do jednego z sędziów Trybunału. Warto wiedzieć, że nadanie numeru sprawie nie zawsze oznacza jej zaakceptowanie przez ETPC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here